dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1953 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Danske Statsbaners virksomhed i driftsåret 1 april 1951- 31. Marts 1952    Dansk Lokomotiv Tidende 53/1 9487 dansk  
De højst beliggende jernbaner B 36 og B 60 flyvemaskinen teknik  Dansk Lokomotiv Tidende 53/1 9487 dansk  
ALWEG-toget nyt tog  C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/1 9487 dansk  
Kan en jernbanerejse mellem København og Hamborg ad »Fugleflugtlinien« tilbangelægges på 5 timer?  kp Civilingeniør V E Lundsfryd Dansk Lokomotiv Tidende 53/2 17 9487 dansk  
Organisationsformen - én eller to afdelinger?    Dansk Lokomotiv Tidende 53/2 21 9487 dansk  
Rejsen til Frankrig og Tyskland   Elf B A Jensen Dansk Lokomotiv Tidende 53/2 22 9487 dansk  
Skal tjenestemændene have folkepension?  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 53/3 27 9487 dansk  
Europæiske 1D2- og 2D2-lokomotiver  da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/3 29 9487 dansk  
Hjemmeværnet contra civilforsvaret   K D Dansk Lokomotiv Tidende 53/3 33 9487 dansk  
Et fugleflugtlinie-Lokomotiv Store damplokomotiver da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/4 41 9487 dansk  
Personaleforhold på kontinentet: Tyskland, Østrig, Italien, Schweitz; Frankrig, Holland og uddannelse udd  Dansk Lokomotiv Tidende 53/5 52 9487 dansk  
Elektroførerstillingen på normeringsloven  udd  Dansk Lokomotiv Tidende 53/6 63 9487 dansk  
Fugleflugtslinie-togene udflugtsvogne aircondition, Tyske vogne  C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/6 65 9487 dansk  
Den stjette omformerstation i S-togsdriften  el s-tog  Dansk Lokomotiv Tidende 53/6 68 9487 dansk  
Tjenestemændenes henvendelse til regering og rigsdag    Dansk Lokomotiv Tidende 53/7 75 9487 dansk  
De forstående ændringer i signalreglementet detaljer om signalgivning sik J Steffensen Signalvæsnet Dansk Lokomotiv Tidende 53/7 79 9487 dansk  
Fugleflugtslinien    Dansk Lokomotiv Tidende 53/7 88 9487 dansk  
Lokomotivinstruktørernes organisationsforhold   Ejgil Halvorsen Dansk Lokomotiv Tidende 53/7 91 9487 dansk  
Regulativ vedrørende de for statens tjenestmænd og aspiranter til tjenestmandsstillinger gældende    Dansk Lokomotiv Tidende 53/8 93 9487 dansk  
Ændringer i Sikkerhedsreglementet  sik A V Jensen Dansk Lokomotiv Tidende 53/8 96 9487 dansk  
Bemanding af trækkende køretøjer i Tyskland, østrig, Schweiz, Frankrig, Holland  arb interna  Dansk Lokomotiv Tidende 53/9 107 9487 dansk  
Fremtidens jernbaner samtale med C E Andersen   Dansk Lokomotiv Tidende 53/9 109 9487 dansk  
Dansk Lokomotivmands Forenings ordinære kongres 1953    Dansk Lokomotiv Tidende 53/10 117 9487 dansk  
Beretning om foreningens virksomhed detaljeret om arbejdsforhold, tjenesteboliger kantine   Dansk Lokomotiv Tidende 53/10 119 9487 dansk  
Spænding på køreledningsanlæget Valby-Glostrup  el S-tog  Dansk Lokomotiv Tidende 53/11 151 9487 dansk  
Jernbanehistorisk oplysning Chr 9. Livkirurg   Dansk Lokomotiv Tidende 53/11 150 9487 dansk  
Ny færge Gedser-Grossenbrode mf Deutschland færger  Dansk Lokomotiv Tidende 53/11 151 9487 dansk  
Nyt led i det købenahvnske S-banenet Valby-Glostrup S-tog  Dansk Lokomotiv Tidende 53/12 153 9487 dansk  
Bemanding af trækkende køretøjer Tjenestetidsbestemmelser i Tyskl, Østr, SCh Hol, Ita arb  Dansk Lokomotiv Tidende 53/12 155 9487 dansk  
2D2-koblede damplokmotiver Tyske lokomotiver da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/12 157 9487 dansk  
Ad »Fugleflugtlinien« med 1D2-2C2-2-B1 eller -    Dansk Lokomotiv Tidende 53/12 161 9487 dansk  
Hovedbestyrelsen i kongresperioden fremover    Dansk Lokomotiv Tidende 53/13 165 9487 dansk  
Bemanding af trækkende køretøjer 2. Del   Dansk Lokomotiv Tidende 53/13 167 9487 dansk  
Duplex-lokomotiverne strømlignede da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/13 169 9487 dansk  
Danske Jernbaners Afholdsselskab fylder 50 år    Dansk Lokomotiv Tidende 53/13 173 9487 dansk  
S. J.-folket bør hjælpes ad    Dansk Lokomotiv Tidende 53/14 179 9487 dansk  
Statsbanernes nye udflugtsvogn  vg  Dansk Lokomotiv Tidende 53/14 180 9487 dansk  
Duplex-lokomotiverne damp da  Dansk Lokomotiv Tidende 53/14 181 9487 dansk  
Ny formand for oplysningsarbejdet JVB Christiansen pers  Dansk Lokomotiv Tidende 53/14 185 9487 dansk  
Kongres iHolland - Internationalt Transportarbejder Forbund  org  Dansk Lokomotiv Tidende 53/14 187 9487 dansk  
ALWEG-banen hjul på en skinne rundt om. Planer i København  C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/15 191 9487 dansk  
Samarbejdsudvalgene    Dansk Lokomotiv Tidende 53/16 210 9487 dansk  
Referat fra kongressen i forsamlnigsbyen    Dansk Lokomotiv Tidende 53/17 215 9487 dansk  
Referat fra kongressen i forsamlnigsbyen del 2   Dansk Lokomotiv Tidende 53/18 227 9487 dansk  
Referat fra kongressen i forsamlnigsbyen del 3   Dansk Lokomotiv Tidende 53/19 239 9487 dansk  
Lokomotivmænd på Røsnæs    Dansk Lokomotiv Tidende 53/19 248 9487 dansk  
Fællesrejsen til Østrig    Dansk Lokomotiv Tidende 53/19 250 9487 dansk  
Maskinløb og skørselfordelinger    Dansk Lokomotiv Tidende 53/20 253 9487 dansk  
Norsk Lokomotivmandsforbund 60 år    Dansk Lokomotiv Tidende 53/20 255 9487 dansk  
Fred- retfærdighed-fremskridt FNs pagt  Carl Aage Redlich Dansk Lokomotiv Tidende 53/20 258 9487 dansk  
En lokomotivmand på rejse i USA   J F Nielsen Dansk Lokomotiv Tidende 53/20 260 9487 dansk  
Signalrapport på damplokomotivet  da  Dansk Lokomotiv Tidende 53/21 265 9487 dansk  
Personalepolitik ved DSB    Dansk Lokomotiv Tidende 53/21 267 9487 dansk  
Dronning Ingrids fond til bekæmpelse af Polio    Dansk Lokomotiv Tidende 53/21 275 9487 dansk  
Højrekørsel i Sverige? nordisk nyt   Dansk Lokomotiv Tidende 53/22 278 9487 dansk  
»Ardelt«-traktoren  di afdelingsingeniør V Weng Dansk Lokomotiv Tidende 53/22 281 9487 dansk  
Tysk motor-hurtigtog  di  Dansk Lokomotiv Tidende 53/22 283 9487 dansk  
Transport af automobiler med jernbane.  vg gods  Dansk Lokomotiv Tidende 53/22 284 9487 dansk  
En jernbane gennem det vestlige Stor-københavn Anbitiøst projekt om ydre ringbane med tegning inf C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/23 293 9487 dansk  
Statsbanernes standsforsyningsanlæg for lokomotiver. Særligt ved maskindepotet Kbh Godsbanegård nyeligt indrettede  da H R Astrup Dansk Lokomotiv Tidende 53/23 301 9487 dansk  
Lokomotivfører og pilot bytter job for en dag  arb L H Dybdahl Dansk Lokomotiv Tidende 53/24 307 9487 dansk  
En jernbane gennem det vestlige Stor-københavn 2. Del  C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 53/24 311 9487 dansk  
Jernbanemuseet rykker frem i lyset  vet  Dansk Lokomotiv Tidende 53/24 321 9487 dansk