dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1959 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Syv timer i døgnet på maskinerne i gamle dage    Dansk Lokomotiv Tidende 59/1 17 9505 dansk  
Danmarks økonomiske status ved årsskiftet 1958-59  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 59/1 24 9505 dansk  
DSB og dansk arbejde    Dansk Lokomotiv Tidende 59/1 27 9505 dansk  
Nytårsgratislernes land Frankrig    Dansk Lokomotiv Tidende 59/1 29 9505 dansk  
Vi giver ordet til den gamle garde!    Dansk Lokomotiv Tidende 59/1 9505 dansk  
Om sporveie med særdeles Hensyn til deres Anlæg i fædrelandet tekniske tegninger  A Mollebro Dansk Lokomotiv Tidende 59/1 11 9505 dansk  
Generaldirektørens tak til medarbejderne    Dansk Lokomotiv Tidende 59/2 36 9505 dansk  
Lidt statsbanestatistik. Uddrag af DSBs årsberetning  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 59/2 36 9505 dansk  
Sveriges og Norges statsbaner inde i hård økonomisk kamp   Bach Dansk Lokomotiv Tidende 59/2 39 9505 dansk  
Om oplysningsvirksoheden på 60 års dagen    Dansk Lokomotiv Tidende 59/2 40 9505 dansk  
DSB og dansk arbejde    Dansk Lokomotiv Tidende 59/3 51 9505 dansk  
Er man gammel når man er 45?  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 59/3 53 9505 dansk  
Leveancen af MY-lokmotiver  MY di  Dansk Lokomotiv Tidende 59/3 55 9505 dansk  
DSBs udstilling »Handel«    Dansk Lokomotiv Tidende 59/3 60 9505 dansk  
Én af Verdens ældste racer Fra stenaldermand til rumraket   Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/4 69 9505 dansk  
Jernbaner i Den sydafrikanske Union både damp og el  Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/4 73 9505 dansk  
Det udarbejdede lovforslag pension af tjenestemænd   Dansk Lokomotiv Tidende 59/5 84 9505 dansk  
Verdens mindste offentlige jernbane Romney Hytle Dymchurch Licht railw  Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/5 87 9505 dansk  
Indtryk fra Øst- og Vestberlin    Dansk Lokomotiv Tidende 59/5 88 9505 dansk  
Første gasturbine-patent blev udtaget i 1791 Fords forsøgslaboratorium  Spectator Dansk Lokomotiv Tidende 59/5 90 9505 dansk  
Ombygning i Korsør   Bent Dansk Lokomotiv Tidende 59/5 91 9505 dansk  
Skolen der er et moderne paradoks, og som bygger øknomisk på mirakler Kofoeds Skole  Viggo Duvå Dansk Lokomotiv Tidende 59/6 101 9505 dansk  
Et tilbageblik på Londons underjordiske trafik   Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/6 104 9505 dansk  
Seks sporvidder samme sted i Bremens havn - Frankrigsbaner holder rekorden noter   Dansk Lokomotiv Tidende 59/6 108 9505 dansk  
Kon Chr IX understøttelsesfond    Dansk Lokomotiv Tidende 59/6 109 9505 dansk  
Ferie- og rekreationshjemmet    Dansk Lokomotiv Tidende 59/7 115 9505 dansk  
M/F »Prinsesse benedikte«  færger  Dansk Lokomotiv Tidende 59/7 119 9505 dansk  
Der var dengang - - - ! damplok fra 1870 da S J Dansk Lokomotiv Tidende 59/7 120 9505 dansk  
Vort indendørs klima i atomalderen  miljø CLS Dansk Lokomotiv Tidende 59/8 133 9505 dansk  
65 000 Dmark i præmie for ny Femernsundbro    Dansk Lokomotiv Tidende 59/8 134 9505 dansk  
Spisning undervejs i England    Dansk Lokomotiv Tidende 59/8 135 9505 dansk  
Fisk til nationens bord   Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/8 136 9505 dansk  
Il Settebello Europas mest moderne el-tog Rom-Milano el  Dansk Lokomotiv Tidende 59/8 137 9505 dansk  
80 nye MH-lokomotiver  MH di Vingehjulet Dansk Lokomotiv Tidende 59/8 140 9505 dansk  
Hvad bygger de østriske jernbaner?   Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/9 149 9505 dansk  
Glastog i Alperne Gläserner zug   Dansk Lokomotiv Tidende 59/9 154 9505 dansk  
GM-lokomotiver note   Dansk Lokomotiv Tidende 59/9 154 9505 dansk  
Alger fremtidens næringsmiddel    Dansk Lokomotiv Tidende 59/9 155 9505 dansk  
Signalrelementer og signaler fra 1876 - større artikel sik W Wessel hansen Dansk Lokomotiv Tidende 59/10 177 9505 dansk  
Dansk folkehjælp   Frode Møller Dansk Lokomotiv Tidende 59/10 180 9505 dansk  
Lokomotiver set gennem frontruden  MY  Dansk Lokomotiv Tidende 59/10 182 9505 dansk  
Trækkraftens udvikling ved DSB gennem tiderne  da J Svindt Dansk Lokomotiv Tidende 59/10 169 9505 dansk  
Kombineret bil- og togrejse Perth-London med biltog  Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/10 185 9505 dansk  
Generalforsamlngen i Landsorganistuionen i Danmark (De samvirkende Fagforbund)    Dansk Lokomotiv Tidende 59/10 187 9505 dansk  
Fra kongressen 1959    Dansk Lokomotiv Tidende 59/11 199 9505 dansk  
Med en kollega gennem St. Gotthard. Besøg hos en Schweizik lokomotivfører   Jørgen Petersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/11 216 9505 dansk  
Blinklyssikrede jernbaneoverkørsler  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 59/12 223 9505 dansk  
Bibelens land er atter frugtbart   Kurt Rasmussen Dansk Lokomotiv Tidende 59/12 225 9505 dansk  
De nye MH-lokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 59/12 227 9505 dansk  
Frankrig bygger særlige turist-lyntog i 2 etager. Kan medføre 88 passagerer og kører 130 km/t  di  Dansk Lokomotiv Tidende 59/12 230 9505 dansk  
Oplysningsarbejdet i de københavnske afdelinger    Dansk Lokomotiv Tidende 59/12 231 9505 dansk  
Svagsføres ophold på feriehjemmet    Dansk Lokomotiv Tidende 59/12 232 9505 dansk  
Dagspressens omtale af bogen "Lokomotiver"    Dansk Lokomotiv Tidende 59/12 233 9505 dansk  
Norsk lokomotivmandsforbunds 54. Landsmøde    Dansk Lokomotiv Tidende 59/13 240 9505 dansk  
Folkepension og pension fra stat, kommune, koncensioneret selskab    Dansk Lokomotiv Tidende 59/13 241 9505 dansk  
Der er ikke mand nok i Verden. Små strejsflys over et stor problem Kun 1/10 af verdens sultne menneskemasser kunne mættes af levenedsmiddeloverskuddet fra de overernær   Dansk Lokomotiv Tidende 59/13 244 9505 dansk  
Oliefyrede damplokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 59/13 246 9505 dansk  
Frontruden: 130 år siden Amerika fik sin første jernane   Spector Dansk Lokomotiv Tidende 59/13 247 9505 dansk  
Sæt muntre farver på jernbanevogne  vg  Dansk Lokomotiv Tidende 59/13 247 9505 dansk  
Udvidet horisont eller ikke    Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 255 9505 dansk  
Førrumsstole    Dansk Lokomotiv Tidende 59/13 239 9505 dansk  
Plads for alle der tør Parolen for de indoniske jernbaner  Kurt Rasmussen Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 258 9505 dansk  
Lidt om israelske statsbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 260 9505 dansk  
Forsøg med atomkraft til togdrift i gang    Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 262 9505 dansk  
Engelsk, Fransk- amerikansk samarbejde om en tunnel under den engelske kanal    Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 263 9505 dansk  
4400 signal viser togvejen    Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 263 9505 dansk  
Esperanto kongres i Linz, Østrig   P C Pedersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 264 9505 dansk  
DSBs udstillinger Et udmærket middel til at øge forståelsen af jernbanens arbejde   Dansk Lokomotiv Tidende 59/14 265 9505 dansk  
Vejlekassen, Statsbanepersonalets private gensidige hjælpekasse har repræsentantskabsmøde   Styrelsen Dansk Lokomotiv Tidende 59/15 272 9505 dansk  
Busbefordring i London    Dansk Lokomotiv Tidende 59/15 274 9505 dansk  
Lokomotivfører Dulles    Dansk Lokomotiv Tidende 59/15 278 9505 dansk  
Musikfesten i Nancy, Frankrig   Johs Christoffersen Dansk Lokomotiv Tidende 59/15 279 9505 dansk  
Rullende hoteller til 12,3 mill. Kr   Sporhunden Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 290 9505 dansk  
Frankrigs skinner er jernhånd i silkehandske    Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 290 9505 dansk  
Nye tyske letmetal i storproduktioner Nærtrafik Silverspringe vg  Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 291 9505 dansk  
Femørespolitik på en anden måde   B H Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 292 9505 dansk  
Mange får ikke udsovet sove under vagt   Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 294 9505 dansk  
Bro over Storebælt note  Middelfart Venstreblad Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 295 9505 dansk  
Ny færdselslov i Schweiz - Skoven største kunde hos Norges Statsbaner - 13 mia dollars til Amerikas jernbaner noter   Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 296 9505 dansk  
Den rette arbejdsstilling  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 59/17 303 9505 dansk  
Reorganisering af Englands jernbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 59/17 305 9505 dansk  
Arlberg-banen i Alperne fylder 75    Dansk Lokomotiv Tidende 59/16 289 9505 dansk  
Nordisk kursus i Finland    Dansk Lokomotiv Tidende 59/17 306 9505 dansk  
Kongres i Dansk Smede- og Maksinarbejderforbund    Dansk Lokomotiv Tidende 59/17 308 9505 dansk  
Rigtige bøger til frigtige priser - kun i FFB!    Dansk Lokomotiv Tidende 59/17 314 9505 dansk  
Beskæftigelsesproblemer    Dansk Lokomotiv Tidende 59/18 319 9505 dansk  
Produktionskapløbet i Øst og Vest   C L S Dansk Lokomotiv Tidende 59/18 321 9505 dansk  
Ændret sporbenyttelse    Dansk Lokomotiv Tidende 59/18 332 9505 dansk  
Alweg-banen svævebane løser det københavnske trafikproblem   Dansk Lokomotiv Tidende 59/18 324 9505 dansk  
Amerikans mr. Middelmand skal besøge Skandinavien    Dansk Lokomotiv Tidende 59/18 327 9505 dansk  
Religiøse skuespil med millionindtægt - italienske færger af storebælttype - 1100 km elbane i et stræk noter   Dansk Lokomotiv Tidende 59/18 328 9505 dansk  
Ellokomotiver til flere strømformer - Iran indfører nu automatisk bremse - Fritsvævende tag i Napoli noter   Dansk Lokomotiv Tidende 59/18 329 9505 dansk  
Transport gennem rørledninger    Dansk Lokomotiv Tidende 59/19 338 9505 dansk  
Signaler for automatisk sikrede overkørsler  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 59/19 339 9505 dansk  
Jernbanemuseet i Norge    Dansk Lokomotiv Tidende 59/19 340 9505 dansk  
Deutche Bundesbahns nye diesellokomotiv V100 et europæisk standardlokomotiv?  di Günter Stetza Dansk Lokomotiv Tidende 59/19 341 9505 dansk  
Lokomotivføren og de ubevogtede jernbaneoverskæringer - Livsmod, styrke, taknemmeliged  sik R Oswald, Lis Bendtsen Dansk Lokomotiv Tidende 59/19 342 9505 dansk  
SJ-investeringer - jernbanebro over Rhinen fylder 100, Hovedbanegård som pakningshus, München, Italien noter   Dansk Lokomotiv Tidende 59/19 344 9505 dansk  
Jernbanemændenes krav i USA- Winervals som tog - over 900000 senge til rådighed - Billigbillet til Zugspitze noter   Dansk Lokomotiv Tidende 59/19 346 9505 dansk  
538 godsvogne med jordbær - Underskud på 30 mia noter   Dansk Lokomotiv Tidende 59/20 352 9505 dansk  
Væbnet med bue og pil mod oprørnes rifler Burmas ødelagte lokmotiver   Dansk Lokomotiv Tidende 59/20 353 9505 dansk  
Henschel-lokomotiv nr 30 000 - Dragen måtte trækkes af hundrede heste gennem kassel 1848    Dansk Lokomotiv Tidende 59/20 355 9505 dansk  
Tillidsmandskursus 1959    Dansk Lokomotiv Tidende 59/20 356 9505 dansk  
Hvad en 10 øre kan betyde for velgørenhedsarbejdet    Dansk Lokomotiv Tidende 59/20 362 9505 dansk  
Det stadige tilbagevendende -!    Dansk Lokomotiv Tidende 59/21 367 9505 dansk  
Orientering om arbejdsvurdering    Dansk Lokomotiv Tidende 59/21 369 9505 dansk  
Olien en livsbetingelse piplines ude i ørknen di  Dansk Lokomotiv Tidende 59/21 372 9505 dansk  
Landsorkesterstævnet i Kolding   ACK Nielsen Dansk Lokomotiv Tidende 59/21 377 9505 dansk  
Hulkortene vinder frem - Nu månedslønninger på hulkort  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 59/22 385 9505 dansk  
Gennem Europa med kæmperør Verdens olieklider kan klare øgede krav. Nedgang i jernbanegodsintægt di Børge Bach Sørensen Dansk Lokomotiv Tidende 59/22 388 9505 dansk  
Handelsafdelingen handelschefens foredrag    Dansk Lokomotiv Tidende 59/22 390 9505 dansk  
enhedsafdelingerne    Dansk Lokomotiv Tidende 59/23 399 9505 dansk  
Trafikminister Kai Lindberg 60 år    Dansk Lokomotiv Tidende 59/23 400 9505 dansk  
40 år siden Rosa Luxemburg myrdes    Dansk Lokomotiv Tidende 59/23 401 9505 dansk  
Stålarbejderstrejken og automatiseringen Nationaløkonomiske betragtninger   W A Meseke Dansk Lokomotiv Tidende 59/23 402 9505 dansk  
Radiotelefon på rangerkøetøjer - Sovevognen fylder 100 Frontruden   Dansk Lokomotiv Tidende 59/24 417 9505 dansk  
Hundredårigt lokomotiv foran en eventyrlig lilleputbane tværs gennem Wales   Ved Spectator Dansk Lokomotiv Tidende 59/24 418 9505 dansk  
Opfindelser og tilfældigheder    Dansk Lokomotiv Tidende 59/24 420 9505 dansk  
Centralorganisationen i 50 år    Dansk Lokomotiv Tidende 59/22 383 9505 dansk  
Forsikringsforeningerne    Dansk Lokomotiv Tidende 59/24 422 9505 dansk  
Struer Jernbaneorkester    Dansk Lokomotiv Tidende 59/24 423 9505 dansk