dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

På Sporet · Årgang 1995 · Nr. 82
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Type 71 Flypladstog til Gardermobanen tegning og teknisk beskrivelse el Ståle Ansethmoen På Sporet 95/82 9036 norsk Type 71 Flyplasstog til Gardermobanen 
Skinnelangs i ferien? norske museumsbaner vet  På Sporet 95/82 9036 norsk Skinnelangs i ferien? 
Venneforening for Veterantoget på Gamle Vossebanen  vet Rolf Bouwer Knudsen På Sporet 95/82 9036 norsk Venneforening for Veterantoget på Gamle Vossebanen 
Museumsdamplokomtiver i Norge oversigt vet  På Sporet 95/82 9036 norsk Museumsdamplokomtiver i Norge 
Nyt fra Thamshavnbanen  vet John Arnt Holmen På Sporet 95/82 9036 norsk Nytt fra Thamshavnbanen 
På indiske spor  inf Arild S. Sommerset På Sporet 95/82 11 9036 norsk På indiske spor 
Ikke lige stejlt som Flåmsbanen Meterblomsbjerg inf Andreas Westheimer På Sporet 95/82 12 9036 norsk Ikke like bratt som Flåmsbana 
Nyt fra toggruppen  vet Ola Flaatrud På Sporet 95/82 13 9036 norsk Nytt fra Toggruppen 
Drømmehelg på Krøderbanen  kp Tore Stangstad På Sporet 95/82 15 9036 norsk Drømmehelg på Krøderbanen 
NJK på besøg hos Levan Industrier - Sporforbindelse til Jernbanemuseet - Svellenet på Valdresbanen noter bg vet  På Sporet 95/82 16 9036 norsk NJK på besøk hos Levan Industrier - Sporforbindelse til Jernbanemuseet - Svillerennet på Valdresbane 
Vest for Nelaug beretning om turen til Gf i Stavanger inf Hans Braathen På Sporet 95/82 18 9036 norsk Vest for Nelaug 
Damplokomotiver "Bayreuth" - Video fra Norge - Artillerispor på Sørlandsbanen os medlemmer i mellem inf da  På Sporet 95/82 21 9036 norsk Damplokomotiver "Bayreuth" - Video fra Norge - Artillerispor på Sørlandsbanen 
Norske jernbaner under krig og okkupation  kp inf Arild S. Sommerset På Sporet 95/82 24 9036 norsk Norske jernbaner under krig og okkupasjon 
Begivenheder Hønefoss station 9.-13.april 1940  kp inf  På Sporet 95/82 26 9036 norsk Begivenheter Hønefoss stasjon 9.-13.april 1940 
Større begivenheder ved jernbanerne efter krigshandlingerne april 1940 oversigt kp inf  På Sporet 95/82 30 9036 norsk Større hendelser ved jernbanene etter krigshandlingene april 1940 
1945 - Norge er igen frit! fotos foto  På Sporet 95/82 31 9036 norsk 1945 - Norge er igjen fritt! 
Hafenbahn Kirkenes under 2 verdenskrig inf Ørjan Jerijervi På Sporet 95/82 32 9036 norsk Hafenbahn Kirkenes 
Lokomotiver og vogne overført fra Tyskland og NSB til Hafenbahn Kirkenes skema da el  På Sporet 95/82 33 9036 norsk Lokomotiver og vogner overført fra Tyskland og NSB til Hafenbahn Kirkenes 
NSBs internmateriel sporværktøjer di Thor Bjerke På Sporet 95/82 39 9036 norsk NSBs internmateriell 
Rangertraktorer  di Thor Bjerke På Sporet 95/82 40 9036 norsk Lastetraktorer 
Togsammensætninger - 1963  kp  På Sporet 95/82 43 9036 norsk Togsammensetninger - 1963 
El 8, nå også i model - L 37323 i H0 - Rangertraktor i model  mod Rolf Burud På Sporet 95/82 45 9036 norsk El 8, nå også i modell - L 37323 i H0 - Lastetraktor i modell 
Brug af NS DE 6400 og SJ T44 i R95 skema kp el di  På Sporet 95/82 52 9036 norsk Bruk av NS DE 6400 og SJ T44 i R95 
NSB-køretidsudviklingen 1950-1995  kp  På Sporet 95/82 59 9036 norsk NSBs kjøretidsutviklingen 1950-1995 
Tog i farten Solørbanen - Rørosbanen - Dovrebanen foto  På Sporet 95/82 67 9036 norsk Tog i farten