dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

På Sporet · Årgang 2012 · Nr. 153
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
En sejrsgang langs Glommas bredder  vet Kjetil Næss På sporet 15/153 xspo153-12 norsk En trumufferd langs Glommas bredder 
Hvordan er de nye togstammer på Norlandsbanen?  vg Bjørn-Terje Nilssen På sporet 15/153 xspo153-12 norsk Hvordan er de nye togstammene på Norlandsbanen? 
Nåar enden er god. . . tog toiletter  Hans-Ole Sveia På sporet 15/153 13 xspo153-12 norsk Nåar enden er god. . . 
Undals Verks "Ertzbane" minedrift  Marcus Bull På sporet 15/153 14 xspo153-12 norsk Undals Verks "Ertzbane" 
Bjørnlibanen ved Løkken miner Sør-Tønnelag - Tamshavnbanen inf Marcus Bull På sporet 15/153 20 xspo153-12 norsk Bjørnlibanen ved Løkken gruver 
Juleferien begynder i oktober   Pamela Hill Griffiths På sporet 15/153 22 xspo153-12 norsk Juleferien begynner i oktober 
På kryds og tværs i Europa- Fra Zagreb til København med indstillinger og vinterkaos  interna Sven Marius Utklev Gjeruldsen På sporet 15/153 24 xspo153-12 norsk På kryss og tvers i Europa- Fra Zagreb til København med innstillinger og vinterkaos 
Nattog i Norge del 1  vg Kjell Navestad På sporet 15/153 28 xspo153-12 norsk Nattog i Norge del 1 
Branden på Nervernes - en beretning om Bernhard Bekken og hans oplevelser   Sverre Bekken/ Dag Chr. Halvorsen På sporet 15/153 34 xspo153-12 norsk Brannen på Nervernes - en beretning om Bernhard Bekken og hans opplevelser 
Krøoderbanen reviderer 225 og behøver din støtte damplok vet da Odd Arne Lyngstad På sporet 15/153 44 xspo153-12 norsk Krøoderbanen reviderer 225 og trenger din støtte 
Bodø station i 1:87 model mod Claes Lislerud På sporet 15/153 46 xspo153-12 norsk Bodø stasjon i 1:87 
Køreplan R 162 gældende fra 9. December   Dag Chr. Halvorsen På sporet 15/153 54 xspo153-12 norsk Ruteordning R 162 gjellende fra 9. Desember 
Trondheim-Steinkjer: Regerningen har valgt løsningen    På sporet 15/153 58 xspo153-12 norsk Trondheim-Steinkjer: Regjerningen har valgt løsning 
BR 193 - Siemens Vectron    På sporet 15/153 60 xspo153-12 norsk BR 193 - Siemens Vectron 
Eg-Dovrebanen - del 3   Åge Lybekbråten På sporet 15/153 70 xspo153-12 norsk Eg-Dovrebanen - del 3 
Transport for forsvaret    På sporet 15/153 72 xspo153-12 norsk Transport for forsvaret 
 noter   På sporet 15/153 73 xspo153-12 norsk Oppgradering på Dal - Hotell for togpersonell på Eidsvoll - Nytt Txt bygg på Ørtfjell stasjon 
 noter   På sporet 15/153 74 xspo153-12 norsk Nye Moelv st åpnet - Dalane st ferdig ombygd - Jordningsplan for linjeblokk Nottodden - Follobanens 
 noter   På sporet 15/153 78 xspo153-12 norsk Politiets bredskapssenter lokaliseres til omr Alnabru - Godsterminal - Signalavtale med Tales - Kobb 
Sporvognsnyt  sporvogn Peter Udbjørg På sporet 15/153 86 xspo153-12 norsk Trikkenytt 
T-banenytt genåbninger og opbygninger metro Peter Udbjørg På sporet 15/153 90 xspo153-12 norsk T-banenytt