Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad Jernbanen
AdresserSkrivning og redigering af Jernbanen sker
- som alt andet arbejde i DJK -
udelukkende på frivillig og ulønnet basis,
hvorfor vi håber på forståelse
ved eventuelle forsinkelser.
    Skriv til Jernbanen!
Rdaktionen modtager meget gerne artikler, nyheder, rettelser og kommentarer.
Indsendelse af indlæg og fotos til Jernbanen.

Jernbanens redaktion:
Tommy O. Jensen (ansvarshavende), tlf. 49 19 42 35.

Niklas Havresøe, Hans-Erik Jørgensen, Klaus Jørgensen, Jonas Stibro,
Søren Bay, Poul M.Fencker, Carsten Frimand,
Jørgen Stibro Andersen, John Christensen, Benny Frederiksen

Redaktionen kan træffes på bladets adresse onsdage 18,30 - 21,
dog ikke i juli måned, mellem jul og nytår samt på helligdage.

Fagredaktioner:
Infrastruktur m.m. Erik B. Jonsen
DSB: Erik B. Jonsen
Privatbanerne: Ole-Chr. M. Plum
Metro:  
Andre operatører:   Allan Støvring-Nielsen  
Veteranbanerne: Claus E. Hansen
Skåne: Jan Lundstrøm
Slesvig - Holsten: Ole Jensen
Udland iøvrigt: Tommy O. Jensen
Foreningsnyt: Michael Winther
Jernbanebøger: Frank Nielsen

Henvendelse vedr. bladekspedition:
DJK, Sekretariatet, Marielundvej 35, 2730 Herlev. Tlf.: 33 33 86 97. Fax: 33 33 86 96.
Har du ikke modtaget bladet?

Henvendelse vedr. annoncer:
Ansv. redaktør Tommy O. Jensen, Dansk Jernbane-Klub / Tidsskriftet Jernbanen, Marielundvej 35, DK 2730 Herlev
Tlf +45 3333 8697 - mobil +45 5251 9527       E-mail:
Konto: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 555 3850         DJK Jernbanen - Annonceprisliste 2014.pdf


Mest stillede spørgsmål til DJK
         
Udgivet af DJK siden 1961
ISSN 0107-3702