Dansk Jernbane-Klub's blad Jernbanen
Overskrifter fra 42. årgang 2002

(60 sider)

Boganmeldelser:
Troldhedebanen.
Internationale tog via Jylland.

DJK-adresser.
Bagsiden: Rødt regionaltog.
Jernbanen Nr. 6 - December 2002
Leder: Et glædeligt gennembrud. (Metroen ønskes til lykke)
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       (23 sider)
*Banestyrelsen: Initiativer på trafikområdet. Sporanalysen. Teleudbud afgjort. Nyt værksted i Langå.
    Trafikterminaler. Endnu en tjenestekøreplan. Prop i røret. Hastighedsknaster. Rundt på nettet.

*DSB: DSB på aktier? Miliardlån på plads. 2002-resultatet opjusteres. Jernbanedrift i udbud.
    Nye nærbanetogsæt bestilt. Info-skærme og videoovervågning. Kontrakt vundet.
    Nr. 1 i kommunikation. Milionregninger for graffiti. Goddag, farvel og på gensyn.
    Ulykke i Holte. Materielnyt.
            *TraXion: Konkurs.
*Arriva: Imagekampagne. Lokomotivfører på lån. HFHJ-Mx inlånt. Kontrakt med banestyrelsen.
*NVAG: NVAG persontog på Niebüll-Tønder?
*Privatbaner: Hovedstadens Lokalbaner. Nyt materiel. Anlægsmidler til lokalbanerne.
    GDS og HFHJ. HHGB. LNJ. NJ. VLTJ. HHJ. VNJ Arriva Tog, Varde. OHJ-HTJ.
*Metro: Notitser om metroen i København.
*Veterantog: Nyt fra Limfjordsbanen. Lokomotivklubben KLK. Hedeland. DJK-materielnyt.
*Udland: Skåne. Slesvig-Holsten. Tyskland.
Vognhal godt på vej: Nyt fra DJKs vognhalbyggeri i Marslev. (2 sider)
Sne i Grækenland: Det er ikke usædvanligt. (5 sider)
Med DJK på tur til Harzen... 12. - 15. september 2002. ...og Nordsjælland 3. november 2002. (5 sider)
Olefyring på Pr 904 og D 826: DSB eksperimenterede med det kort efter 2. verdenskrig. (6 sider)
For 15 år siden: Frederikshavn får endelig sin jernbanefærge. (2 sider)
Sporombygningstoget på arbejde. (6 sider)
Vinterlæsning for togtosser II. (2 sider)
Litra MY indtager lokalbanerne. (3 sider)

Jernbanen -eXtra...6A - November December 2002
Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2003: Søndag den 30. marts 2003 kl. 13,00. I Valby Medborgerhus.
Farvel til Jernbanen -eXtra... ...og goddag til Jernbanen otte gange om året!
Åbent hus på Vogn-Ex: Der er fortsat åbent på Vogn-Ex, om mandagen.
Djurslands Jernbanemuseum, Ryomgård: Har her i efterået modtaget lokomotivet SB M 4 og bogiehjælpevogn nr. 6 som udlån fra DJK.
Husk dit kontingent!: Girokort blev udsendt med Jernbanen 5/2002!
Mødekalender for afdelingerne.
Medlemmernes spalte Efterlysninger, køb og salg.
Nyt fra Jernbanebøger.

(60 sider)

Boganmeldelser:
MO - fra Lyntog til godstog.
DSB Litra MZ Type 645.
(1 side)
DJK-adresser
Bagsiden: Farvel til
armsignalerne i Borris.
Jernbanen Nr. 5 - Oktober 2002
Leder: På udflugt med DJK
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       (20 sider)
*Banestyrelsen: Ny organisation. Ikke flag med logo. Europæisk godssamarbejde. Nye stationer
  på vej. Arbejde på banen. Rundt i styrelsen. Nye stationsforkortelser. Trafikinvesteringsplanen.

Frederikssundbanen officielt indviet: Ombygningen og udvidelsen af Frederikssunds banen.
*DSB: ÿkonomisk fremgang. "Lige til". Operatør i Sverige. Grænseoverskridende trafik.
  Tog i Danmark. Ingen penge til Nørreport. Vedligeholdelsesopgave. Tekniske anlæg. Materielnyt. Restauranter og kiosker. Nye direktører.

*Ralion: Øl på banen. Vedligeholdelse af lokomotiver. ...og lidt diverse.
*Arriva:       *TraXion.       *IKEA Rail AB
Connex Danmark: Genåbning af den direkte jernbaneforbindelse København-Berlin over Gedser?
*Metro: Metroens 3.etape sendt i udbud. Automatikpris til Metro. En IT-forskerpark i ørestad. Universitetet station beholder sit navn. Helgoland. Ny direktør i Metro Service. Metrosøjlerne. Et Metro-frimærke. Etape 2 a og 2 b. Nørreport. Forum. Frederiksberg. Lindevang. Solbjerg. Dagen for åbningen af Metroen.
*Veterantog: GM-gruppen skifter lokomotiv. DJK-materielnyt.
*Udland: Skåne. Slesvig-Holsten. Tyskland.
MY 1129: Et lokomotiv og dets pudsige skæbne. (2 sider)
Nervekrig? - reportage fra åbningen af Københavns Metro den 19. og 20. oktober 02. (4 sider)
Metro undervejs: Ti år er gået. (2 sider)
Bag om Metroen: Stationerne. Strækningen. Spor og kørestrøm. Sikkerhedssystemet.
  Kontrol- og vedligeholdelsescenteret.
(10 sider)
Roslagsbanan: DSB og Tågkompaniet har kastet sig ud "i Roslagens famn". (3 sider)
For 6O år siden: Den første jernbanesabotage. (12 sider)

Jernbanen -eXtra...5A - September 2002
Efterårstur på Hornbækbanen: Udflugt søndag den 3. november 2002.
Lidt om udflugter - og tilmeldinger ...
Mødekalender for afdelingerne.
Andre arrangementer: Foredrag hos KKA.
Medlemmernes spalte Efterlysninger, køb og salg.
Nyt fra Jernbanebøger.

(60 sider)


Læserne skriver. (½ side)
DJK-adresser
Bagsiden: IKEA Rail
Jernbanen Nr. 4 - August 2002
Leder: Visioner for trafik på skinner savnes.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       (25 sider)
*Banestyrelsen: Virksomhedsregnskabet 2001. Selvstændig offentlig virksomhed?
  Aktionær i Danske Telecom. Vundne opgaver. Mere fjernstyring. Sporanalyse. Fjernstyringssimulator.   Nyt værksted i Langå. Ukrudtsbekæmpelse. Tønder-Niebüll. Adgangskort til sporet.

*Nu er der dobbeltspor til Frederikssund!
*DSB: Trafikrapport. Kontrakt om passagerinformation. Kyst-/Øresundsbanen.
  "Ny" Tysklandsforbindelse. Klargøringscenter udvides. Passagersuccesser. Materielnyt.
  Köf-traktorerne. Ny formand.

*Ralion: Railion-gruppen er i stadig ekspansion. ACTS - et nyt koncept. Materielnyt.
*Arriva:       *TraXion.       *NVAG       *IKEA Rail AB
*Metro: Nedtællingen. Italiensk-dansk-engelsk. At tæmme en papirtiger. Flinkefælder.
  Dokumentationer på plads. Døde og sårede. Rød maling. Bedømmelsen.
  Plankeværkerne er faldet. Etape 2 A. Etape 2 B.

*Veteranbanerne: NJK. SHS. MBJ. VtV
*Privatbanerne: Hovedstadens Lokalbaner A/S Lokalbanen A/S. Lemvigbanen.
  Nordjyske Jernbaner. Vestbanen. Vestsjællands Lokalbaner.

*Udland: Skåne. Sverige. Norge. Slesvig-Holsten. Tyskland. Italien. Holland. Estland. Kina.
En danmarksrejse år 2002. (3 sider)
DJK anskaffer ATC-lokomotiv: My 1126. (4 sider)
ARRIVAs nye tog. (4 sider)
Danmarks yngste privatbane: Det er i år 75 år siden MFVJ blev indviet. (7 sider)
For 40 år siden: "Faxe" på havnerundfart. (1 side)
Toget "svæver" med 300 km i timen: Ny højhastighedsbane mellem Frankfurt og Köln. (2 sider)
Fra skur til udflugtsvogn - 2. del: LJ Bc 18. (4 sider)
En jernbanerejse i Peru. (4 sider)

Jernbanen -eXtra...4A - Juli 2002
Afsked med armsignalerne: Kæmpe udflugt til Borris den 1. september 2002.
Museumsprojekt i Estland. Estonian Museum Railway in Lavassaare
Mødekalender for afdelingerne.
Nyt fra hovedbestyrelsen.
Medlemmernes spalte Efterlysninger, køb og salg.
Historien om en modeljernbane.
Nyt fra Jernbanebøger.

(60 sider)

Boganmeldelser:
Carsten kører med damptog.
Sproget på rette spor.
Jernbanerne på Als.
Danske Damplokomotiver.
Jahrbuch Europäische
Eisenbahnen 2002.

DJK information: Adresser m.m.
Jernbanen Nr. 3 - Juni 2002
Leder: DJK og jernbanelitteraturen.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       (20 sider)
*Banestyrelsen: Ny organisation. 1. del af LOKO-projektet afsluttet. S-tog til Roskilde. Nye
  sikringsanlæg. Anlæg og vedligehold. Ringbanen. Infrastrukturændringer - S-tog. Sikkerhed 2001.

*DSB: Årsrapporten 2001. Undersøgelsen af udbuddet. Ny organisation. Automater og billetter.
  Indsættelsesplan og ny køreplan for S-tog. Køreplaner. Udbudsrunde. Dronningens salonvogn.
  Materielnyt. Rejsekortet.

*Ralion: Grænseoverskridende tog.
*Arriva: Arriva overtager driften af Vestbanen.         *TraXion.       *NVAG
*Veteranbanerne: Foreningen De Bornholmske Jernbaner. Hedelands Veteranbane.
*Metro: Nyt projekt for ÿstamagerbanen. En etape 4 ? Uniformerne. Stewarderne.
  To fuldskala beredskabsøvelser i juni. Solbjerg - Lindevang. Arbejdsmiljøpris.
  Nørreport - Frederiksberg. Køer plejer naturen i Ørestad. 100.000 test-kilometer.

*Privatbanerne: Hovedstadens Lokalbaner A/S. Lokalbanen A/S. Vestsjællands Lokalbaner.
  Lollandsbanen. Nordjyske Jernbaner. Lemvigbanen. Odderbanen. Vestbanen.

*Udland: Sverige. Norge. Slesvig-Holsten. Holland.
DSB fik udvidet Sønderjylland - lidt Vi fik heldigvis Sønderjylland tilbage i 1920. (6 asider)
Vognhal i Marslev: - fra vision til virkelighed.
Sommerferie i Østrig: - med udsigt til smalsporsbanen mellem St.Pölten og Mariazell. (1 side)
Exit "Sjælland": Den 2. maj sent om aftenen blev færgen "Sjælland" bugseret væk. (1 side)
En sjælden race: Hængebroer. (4 sider)
For 25 år siden: Odder-Hov nedlægges (2 sider)
Fra skur til udflugtsvogn: LJ Bc 18. (4 sider)
Farvel til - flyvebådene (2 sider)
Jernbanerne i Finland (8 sider)
Læserne skriver: Tanker om vores materiel. (1 side)

Jernbanen -eXtra...3A - Maj 2002
Nyt om vognhallen i Marslev. Byggeriet kan snart begynde.
DJK bytter sig til ATC-lokomotiv. MY 1105 - MY 1126
Efterårsrejse til Harzens smalle spor. DJK Rejser.
Mødekalender for afdelingerne.
Referat af ordinær generalforsamling i DJK den 7. april 2002. Og formandens beretning.
Nyt fra hovedbestyrelsen.
DJKs artikel-database. www.djk.com/jernbaneartikler/
Museumsbanen Maribo-Bandholm fylder 40 år.
DJK-medlemsfrirejser sommeren 2002. Frirejser med klubbens baner.
Nyt fra Jernbanebøger.

68 siderDJK information: Adresser m.m.
Bagsiden: Harry til salg.
Jernbanen Nr. 2 - April 2002
Leder: Oprydningsprojektet.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       (23 sider)
*Banestyrelsen: LOKO-projektet. S-tog til Roskilde. Ringbanen. Det tredje udbud.
  Lysdioder i signaler. Computerteknik mod ukrudt. Relæhytten i Skjern brændt. Systemkøreplan.
  Egen trækkraft. Forbindelsen til Berlin.

*DSB: Årsregnskabet 2001. Ny øverste chef. DSB og LOKO-projektet. Nye uniformer. Kompensation.
  Materielnyt. Stationen i Skodsborg. Flere over sund og bælt. Grønt lys for fjernbusser.

*Ralion: Ny identitet. Farvel til rangerbjerget på "Gb". EG-lokomotiver i Sverige.
*Arriva: Arriva på banen.       *TraXion: Ny trafik. Slut med containertog.
*Metro: Stationerne. Ørestadsselskabets ejerforhold. Nørreport over Frederiksberg til Vanløse.
  Hvad skal barnet hedde? Københavnerne begynder nedtællingen.

*Privatbanerne: Privatbanerne får eftergivet moderniseringslån. Lokalbanerne i Hovedstadsregionen.
  Lemvigbanen. Lollandsbanen. Nordjyske Jernbaner. Vestbanen. Østbanen.

*Veteranbanerne: Museumsbanen fylder 40 år. "Marcipanbrød" fødselsdag afholdes i Græsted.
*Udland: Skåne. Slesvig-Holsten. Polen. Grækenland.
En sej vestjyde: Varde-Grinsted Jernbane. VAGJ i et historisk rids. (10 sider)
På Harzens smalle spor: Selketalbahn. Harzquer- und Brockenbahn. (11 sider)
20.02. 2002 20.02 -øjebliksbilleder fra onsdag d. 20. februar 2002 klokken 20:02. (5 sider)
Metro: En mini-metro med maksimal virkning. (2 sider)
For fem år siden: Farvel til Asa-Thor. (6 sider)
Med damp til verdens ende: Khyberpasset i Pakistan. (6 sider)
Boganmeldelser: Kalmar-Berga Järnväg. Die Deutsche Reichsbahn - Kulturgeschichte und Technik.
Adieu Deutsche Reichsbahn. Über die Ostbahn.
(1 side)

Jernbanen -eXtra...2A - Marts 2002
Efterårsrejse til Harzens smalle spor: 12.-15. september 2002.
DJKs 42. ordinære generalforsamling: Søndag den 7. april 2002 kl. 13,30 i Internationalt Hus, Klostervej 28, 5000 Odense C.
Mødekalender for afdelingerne.
Nyt fra hovedbestyrelsen: Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. feb. 2001.
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.
Regnskab for Dansk Jernbane-Klub 2000-2001.
DJK-auktion, forår 2002: Bøger, blade m.m. om jernbaner.
Veterantræf i Græsted i pinsen: Omtale af arrangementet.
              Praktiske samlemapper til Jernbanen.
Støt bevaringen af motorfærgen Kong Frederik IX.
Nyt fra Jernbanebøger.

60 sider
Jernbanen Nr. 1 - Februar 2002
Leder: Udlicitering i Jylland
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       (26 sider)
*Banestyrelsen: Ringbanen. LOKO-projektet. Ikke mere el-drift? Nyt sikringsanlæg i Ringsted.
  Nye stationer under vejs. Udbud af drift og vedligehold. Bonus for tog til tiden.
  Baneafgifter og miljøtilskud. Ny kunde. Infrastrukturkapasitet. Tønder -Tinglev.
  Sikkerhedscertifikat. Ny trafikminister.

*DSB: Tilbudet afvist. Svensk/dansk integration. Ny salonvogn. Flere dobbeltdækkere.
  DSB materielstatus. Direktørerne i koncernen.

*Ralion: Nye shuttle forbindelser. Lokomotiver og vogne. Materielstatus.
*Andre operatører NVAG. TraXion. IKEA Rail AB. Metro.
*Privatbanerne: VLTJ. NJ. HHJ. VNJ. HTJ. OHJ. LJ. Lokalbanerne i Hovedstadsregionen.
*Veteranbanerne: GM-gruppen/DJK. MHVJ/DJK. VtV/DJK
*Udland: Sverige. Norge. Slesvig-Holsten. Østrig. Ungarn.
På ekspedition bag Jerntæppet -og hvad deraf kan følge. (8 sider)
IC4 Undervejs. (2 sider)
For 30 år siden... Kong Frederik den Niendes bisættelse i Roskilde. (2 sider)
Hvornår er togtrafik rentabel? Læserne skriver. (4 sider)
Snestorm i Thy: Foto fra Thisted. (½ side)
Smalsporsidyl i Danmark: Tørvebaner. (1 side)
Når egnens bane fylder 100 år: Høng-Tølløse Jernbane. (2 sider)
Den snavsede P-maskine blev en hvid svane. (2 sider)

Ved Etnas fod: Jernbaner på Sicilien. (6 sider)
Boganmeldelser: På sporet af 2001. (½ side)
      DJK information: Adresser m.m.
Bagsiden: "Lille Nord" i vintersol.

Jernbanen -eXtra...1A - Januar 2002
DJKs 42. ordinære generalforsamling: Søndag den 7. april 2002 kl. 13,30 i Internationalt Hus, Klostervej 28, 5000 Odense C.
Mødekalender for afdelingerne.
Har du husket dit kontingent? Sidste rettidige indbetalingsdag er den 31. januar 2002.
Nyt fra hovedbestyrelsen: Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. dec. 2001.
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.
Billederne på modstående side: EA 3012 + ea 3019 og Mz 1451.
Nyt fra Jernbanebøger: Høng-Tølløse Jernbane 1901-2001. Glemte spor. Den lige linie. På sporet af 2001.

                          For at se PDF-filer skal du have
Acrobat Reader installeret.
Hent den gratis hos Adobe!