Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad Jernbanen

Indsendelse af indlæg og fotos

Tilsendelse eller overdragelse af fotos, manuskripter og øvrigt materiale til Jernbanen er ensbetydende med, at indsenderen samtykker i, at det uden vederlag kan bruges og bearbejdes efter redaktionens vurdering. Redaktionen er ikke ansvarlig for uopfordret indsendt materiale.

Manuskripter til artikler, læserbreve o.a. skal være maskinskrevne, helst på diskette, CD eller e-post
(i Word- eller RTF-format).

Hvis der sendes billeder på digital-format, bør de være minimum på 500 kb ved ca. 100 dpi, for at have en egnet kvalitet.
       

Manus/diskette/CD kan ikke påregnes returneret. Illustrationer returneres kun, såfremt indsenderen anmoder herom med ordet "RETUR" og tydelig adresse på bagsiden af hvert fotografi (på rammen af dias). Ellers indgår billederne i foreningens jernbanehistoriske arkiv.

Indlæg, der ikke er signeret af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, tegner ikke nødvendigvis foreningens holdning.

Med venlig hilsen
Jernbanens redaktion.