bane
bog-
klubben
bane bog-klubben har eksisteret i over 20 år.
Mange hundrede jernbaneinteresserede har gennem medlemskab
været velorienteret om nye bøger - og sparet rigtig mange penge.
Fra 2011 er bane bog-klubben en del af Dansk Jernbaneklubs
boghandel Jernbanebøger.

* Du får de nye bøger fra bane bøger og DJKs forlag til bogklub-pris,
   hvor du sparer op til 25% excl. porto.
* Du er altid blandt de første til at få de nye bøger.
* Du får mindst 14 dages kredit og skal bare betale pr. giro / bank.
* Du får gratis tilsendt information om de nye bøger.
* Du har altid mindst 14 dage til at afbestille bøger du ikke ønsker.
* Du binder dig kun til at købe mindst 3 bøger, dog mindst én om året.
* Du får ind i mellem spændende særtilbud.
* Du får tilbudt ikke blot DJK‘s og bane bøger‘s udgivelser,
   men også bøger fra andre forlag, bl.a. udvalgte titler fra
   Sporvejs-Historisk Selskab.

Indmeldelse i bane bog-klubben

bane bog-klubben, Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35, 2730 Herlev.
Tlf. 33 93 20 02   Fax: 33 33 86 96  
Danske Bank Reg. nr. 1551 Kontonr. 3179176

PDF-filerne kan læses med Adobe Reader
0ktoberbogpakken omfatter to bøger som udkommer
ultimo oktober 2020 og ultimo november 2020.


På sporet af 2020   Årbog om danske jernbaner
Nordbanen   København-Hillerød-Helsingør

BEMÆRK: De to tilbudte bøger udkommer med nogle ugers mellemrum. Hvis vi ikke hører fra dig, fordi du ønsker begge bøger, sender vi begge bøger i 1 (én) pakke, når den sidste bog er udkommet. På denne måde sparer du fragt. SÅFREMT du ønsker bogen om Nordbanen hurtigst muligt, så send os en mail herom eller ring til os på en mandag aften på telefon 33 93 20 02; så sender vi bøgerne til dig separat - hvorved du altså også kommer til at betale fragt af to pakker.

Hvis du ønsker at afbestille en bog/bøgerne,
så send en e-mail herom med tydelig angivelse af navn og bogklub-medlemsnummer senest 18. oktober 2020.


Se nyhedsbrev September 2020


På sporet af 2020   Årbog om danske jernbaner
Redaktion og tilrettelæggelse: Dansk Jernbane-Klub.
Format: 24,4 cm x 24,6 cm i stift bind
Sidetal: 100 sider og ca 200 ill. i farver.
Forlag: Dansk Jernbane-Klub 2020.
Udkommer: November 2020.
Varenummer: 592
Normalpris: 249,- kr.
Bogklubpris: 186,- kr + fragt
2020 blev et meget særpræget år. Her tænkes på Corona-pandemien, som i løbet af vinteren og foråret fik hele verden bragt i knæ. Den kollektive trafik har aldrig før set så stor nedgang i antallet af rejsende, som da landet blev lukket ned i marts måned.
Østbanen på Stevns blev sat under pres, da der ikke var afsat penge til en nødvendig sporombygning, hvilket transportministeren brugte som løftestang til at kunne indføre BRT-busdrift i egen trace i stedet. Heldigvis for banen viste det sig, at skinneløsningen var billigst.
DSB modtog deres første nye persontogslokomotiver siden 1993, kaldet litra EB. De skal erstatte de aldrende EA og ME-lokomotiver.

Nordbanen
København-Hillerød-Helsingør

Af John Poulsen
360 sider med mere end 500 illustrationer,
heraf mange i farver.
Format 24,5 x 23 cm, stift bind.
Forlag: bane bøger 2020.
Varenummer: 335
Normalpris: 398,- kr.
Bogklubpris: 298,- kr + fragt
De tusindvis af daglige brugere af S-banen fra Hillerød til København tænker næppe på, at Nordbanen i 1864 begyndte som en stille oplandsbane med kun tre daglige tog i hver retning. Men banen blev gennem sine mere end 150 år en vigtig del af Nordsjællands erhvervs- og kulturhistorie. Den var med tiden medvirkende til at man kunne bosætte sig i Nordsjælland og alligevel arbejde i København.
Både den russiske zar og flere af Europas kronede hoveder har sammen med deres familier rejst med Nordbanen for at besøge "Europas svigerfar", Christian IX, på Fredensborg Slot. Som et minde fra dengang har Fredensborg Station bevaret sin kongelige ventesal. De mere jævne rejsende udgjorde dog langt den største del af banens passagerer, i de første årtier mest som fritidsrejsende. Nordbanen var gennem mange år en vigtig del af søndagsturen til skov og strand eller ligefrem ferierejsen til Nordsjællands badesteder.
I 1936 nåede S-togene til Holte, og de overtog den mest intensive del af Nordbanens trafik. Nord for Holte kom der i 1930erne fast timedrift og ekstra tog i myldretiderne. Fra 1968 udvidedes den intensive trafik med S-tog helt til Hillerød, og det skabte yderligere befolkningstilvækst i Nordsjælland. Gennem de sidste årtier har arbejdet med at skabe mulighed for endnu tættere toggang i perioder skabt store gener for de rejsende.
Allerede sidst i 1920erne blev trafikken mellem Hillerød og Helsingør adskilt fra Nordbanens tættere trafikerede sydlige del. Strækningen nord for Hillerød fik tilnavnet "Lille Nord", og persontrafikken overgik til motortog. Da regionerne blev indført i 2006, overgik driften på "Lille Nord" fra DSB til Region Hovedstaden. I dag betjenes strækningen af Lokaltog.