Gamle nyheder:
Realdania & Djurslands Jernbanemuseum   Youtube 19. oktober 2018
Dansk Jernbane-Klub og Danmarks Jernbanemuseum
bytter lokomotiver og vogne

Danmarks Jernbanemuseum har for nogen tid siden gennemgået sin store samling af jernbanemateriel og udarbejdet en liste over køretøjer, som man har ønsket at udskille. Samtidigt har museet haft et ønske om at supplere med køretøjer, som ikke tidligere har været i museets samling.
Den resulterende udskillelsesliste har været udsendt til jernbaneklubber i Danmark, og den har været vurderet i Dansk Jernbane-Klub, som omfatter en bred vifte af jernbanerelaterede aktiviteter, herunder adskillige veteranbaner omkring i landet. Således har Dansk Jernbane-Klub og Danmarks Jernbanemuseum efteråret 2017 indgået aftale om udveksling af en lille snes jernbanekøretøjer. Det drejer sig om damplokomotiver, personvogne og godsvogne.
På denne måde bliver både Danmarks Jernbanemuseum og Dansk Jernbane-Klub med tilknyttede veteranbaner beriget til gavn for den danske jernbanehistorie, for veteranbanernes publikum og ikke mindst for de mange ildsjæle, der restaurerer, vedligeholder og kører med de historiske jernbanekøretøjer.
Materiellet blev i weekenden i uge 6 2018 udvekslet mellem Danmarks Jernbanemuseum og de forskellige samarbejdspartnere. Hos Dansk Jernbane-Klub er vi glade for, at den praktiske udveksling hermed er afsluttet. Nu følger der et spændende restaureringsarbejde. Alt arbejde i Dansk Jernbane-Klub foregår på frivilligt og ulønnet basis.
DJK Herlev, februar 2018
Udvidelse i Marslev
Dansk Jernbane-Klub har erhvervet yderligere areal i Marslev og har i efteråret 2016 fået skøde på det samlede grundareal efter udvidelsen. Dansk Jernbane-Klub er ved at undersøge mulighederne for finansiering af vognhal II. Selvom foreningen har modtaget mange bidrag hertil, vil der fortsat være behov for ekstern lånefinansiering.
Læs mere om projektet
Planer for udvidelse af veteranbanen Høng-Gørlev til St. Fuglede.
Vestsjællands Veterantog kører som bekendt veterantog på såvel dele af Banedanmarks og Regiontogs net som på veteranbaneforeningens hjemmebane, Høng-Gørlev. I de kommende år kan veterankørsel på Banedanmarks net blive vanskeliggjort, og Vestsjællands Veterantog har udarbejdet et idéoplæg til en mulig forlængelse af den eksisterende veteranbanestrækning til St. Fuglede. En sådan forlængelse vil omtrent fordoble veteranbanens længde i forhold til den nuværende længde. Fra kommunale og trafikale myndigheder er der kommet positive tilbagemeldinger til et sådant projekt. Fra i år begynder derfor en lang række konkrete tiltag med henblik på realisering af forlængelsen.
For en detaljeret gennemgang henvises til VSVT's egen side med idéoplægget.
Sensommerrejse med DJK til Schweiz august-september 2015.
Efter et par år med stilstand kan Dansk Jernbane-Klub nu igen tilbyde medlemmerne et spændende rejsemål langt fra danske spor. Sensommerens rejse omfatter meget varierede togture såvel omkring Basel som i de bjergrige egne i det østlige Schweiz, idet en væsentlig del af turene foregår med bestilte særtog. Rejsen omfatter også et jernbanerelateret ophold i Tyskland. Rejsen til og fra Danmark sker med tog med et enkelt togskifte i Hamburg.
Læs mere om de mange spændende programpunkter på Schweiz-tur-2015.
Hus til salg. Huset er solgt.
Dansk Jernbane-Klub har arvet et hus som vi desværre ikke kan anvende til klubbens aktiviteter og derfor sælges huset ved udbud.
Yderligere information om udbuddet han ses på Advokathuset Helle Larsens hjemmeside.
Overskudet fra salget går til at styrke aktiviteterne i Dansk Jernbane-Klub, så send information om udbuddet videre til evt interesserede. Udbudsfrist er ultimo august 2014.
Dansk Jernbane-Klub flytter
Dansk Jernbane-Klub flytter efter 26 år fra klubhuset på Kalvebod Brygge 40
til nye lokaler i Herlev.

Den nye adresse er:     Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35
2730 Herlev

Flytningen gælder også Jernbanebøger.
E-post, telefonnumre og CVR numre er uændrede.
Den gamle adresse lukkes pr. 30. november 2012.
På grund af flytningen og indretning på den nye adresse, må vi desværre påregne en lidt længere ekspeditionstid i resten af 2012.
Nærmeste station er Herlev på S-banen mod Frederikssund, hvor man kan benytte gangtunnelen under Herlev Ringvej, Ring 3. Med bus tages line 300S ad Ring 3, der standser ved Mileparken lidt syd for Herlev station. Der er ca. 1,2 km at gå ad Mileparken til hjørnet af Mileparken og Marielundvej, hvor nr. 35 ligger 50 m mod syd.
9. og 10. Juni 2012
Danmarks ældste veteranjernbane fylder 50 år
Der bliver fyret op under alle kedler og motorer når Museumsbanen i Maribo fylder 50 år. Weekenden den 9. og 10. juni byder på et overflødighedshorn af jernbanenostalgi. Om morgenen køres med samme tog som banen åbnede med for 50 år siden, fremført af ældste driftsklare damplokomotivet nemlig ØSJS 2 "Kjøge" fra 1879. Et andet tog fremføres med verdens ældste diesellokomotiv LJ M 1 fra 1921. Der køres ialt med 3 damplokomotiover, 5 diesellokomotiver samt 22 person-, post-, pak- og godsvogne.
Se mere på Museumsbanens hjemmeside
12. maj 2012
MY veterantog besøger Vestsjællands Veterantog
MY veterantog tager lørdag den 12. maj på besøg hos Vestsjællands Veterantog. Der køres via Nordvestbanen kørt tid inden ombygningen til dobbeltspor for alvor begynder. Fra Tølløse køres på den hyggelige Tølløsebane til Høng. I Høng vil der være mulighed for at kører på Sjællands eneste veteranbane til Gørlev. Turen foregår i et af Vestsjællands Veterantogs tog.             Læs mere
Der er lagt op til en rigtig spændende tur med både nyere og ældre veterantog.

17. april 2012
Formand for Dansk Jernbane-Klub Thomas N. Olesen begraves
fra Sognegården i Melby, Melbyvej 101, 3370 Melby, fredag den 20. april kl 13.00.
11. april 2012
Ændring i bestyrelsen
Det er med stor sorg bestyrelsen har modtaget meddelelse om
DJKs formand Thomas N. Olesens død.
Næstformanden Henrik Bang Jensen indtræder som fungerende formand.
26. marts 2012
Dansk Jernbane-Klub findes nu på Facebook
3. september 2011
MY veterantog besøger Museumsbanen i Maribo
MY veterantog fejrer Dansk Jernbane-Klubs 50års jubilæum, med en efterårstur til Maribo lørdag den 3. september. Tag med på et nostalgisk tilbageblik til Danmarks ældste veteranbane.
I samarbejde med Museumsbanen fejrer vi de første 50 år i røg og damp. Der er lagt op til nogle rigtig spændende timer i Maribo, hvor der vil blive rig lejlighed til at se og fotografere alle de gamle istandsatte lokomotiver og vogne, som Museumsbanen råder over. Læs mere.
13.-14. august 2011
Veterantog Vest, Limfjordsbanen og Mariager-Handest Veteranjernbane,
fejrer sammen DJKs 50 års jubilæum.

MHVJ lægger spor til arrangementet, der byder på omfattende kørsel med person- og godstog(!) særligt for de fotointeresserede lørdag den 13. og persontog i timedrift med skiftende oprangeringer søndag den 14. august.
Se planer og øvrig information på www.mhvj.dk
Dagsbilletter (kr. 100,00 for voksne) købes på Mariager station - og fotografer i egen bil opfordres til at købe billet for at støtte arrangementet, uanset at de ikke selv kører med. DJK-frirejsekuponer IKKE kan anvendes de pågældende dage.
15. januar 2011
DJK fylder 50 år
Dansk jernbane-klub er stiftet 15. januar 1961.
I Jubilæumsåret bliver der afholdt mange arrangementer:
15. januar 2011, Jubilæumsudflugt Roskilde-Kalundborg: med klubbens tog fra Vestsjællands veterantog fremført af damplokomotivet K 564.
25. maj 2011, Togtur på Kystbanen og Jubilæumsreception på Vedbæk station.
29. maj 2011, Særtog Aalborg-Skørping-Lindholm: med damplokomotivet HV3 fra MHVJ og vogne fra Limfjordsbanen.
13.-14. august 2011, Mariager-Handest. MHVJ fejrer sammen med Veterantog Vest og Limfjordsbanen, at det er 50 år siden DJK blev stiftet.
3. september 2011, MY veterantog fejrer jubilæet, med en efterårstur til Maribo..
Maj 2011
DJK anskaffer styrevogn
DJK har fra DSB overtaget styrevognen ADns-e 546. Vognen forventes i første omgang at tilgå MY Veterantog.
Marts 2011
Ny næstformand i DJK
DJK's hovedbestyrelse har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Henrik Bang Jensen som næstformand for foreningen. Henrik afløser Keld Haandbæk, der har været næstformand siden 2005.
12. juni 2010
TRAFIKKULTUR GEDSER STIFTET
I dag blev foreningen Trafikkultur Gedser stiftet. Formålet er at udvikle historien og miljøet omkring Gedserbanen til et samlet kulturminde, hvor et samlet statsbanemiljø bliver bevaret. DJK er en del af initiativet, der i øjeblikket støttes af seks jernbaneklubber og trafikhistoriske foreninger. Se mere på www.gedserbanen.dk.
Juni 2010
DJK OVERTAGER UDGIVELSEN AF JERNBANEÅRBOGEN "PÅ SPORET AF ..."
DJK er det nye forlag for den kendte jernbaneårbog "På sporet af ...", der er udkommet siden 1987. Det er resultatet af en aftale, som DJK har indgået med forlaget Holsund. Alt praktisk arbejde omkring årbogen varetages fortsat af Jan Forslund, der har været forfatter og redaktør af årbogen lige fra begyndelsen - men fra og med årgang 2010 med DJK som udgiver. Årbogen vil fortsætte efter det velkendte koncept, så årbogens trofaste læserskare vil ikke mærke forskel. Fremover vil "På sporet af ..." dog blive udbudt i banebog-klubben. Med udgivelsen af årbogen styrker DJK sin position som en af de førende danske udgivere af jernbanelitteratur.
30. april - 1. maj 2010
I Bededagsferien fejres 40-året for åbningen af
Mariager-Handest Veteranjernbane i maj 1970.

Fredag den 30. april køres et jubilæumstog for indbudte gæster, og lørdag den 1. maj slår veteranbanen dørene op for alle, der har lyst til at være med til at fejre jubilæet!
Lørdag vil der i tidsrummet 9.00-17.30 være kørsel med både damp- og motortog i forskellige oprangeringer mellem Mariager og Handest.
I Mariager afholder Mariager Remisekomite "jernbaneloppemarked", og der vil være lejlighed til at kigge indenfor i banens værksted.
På stationen udstilles ældre biler mv., og Randers Jernbaneorkester kommer og underholder mellem 9.30 og 12.00.
En veteranrutebil fra 1956 kører til og fra DSB-stationerne i Hobro og Randers - se rutebilkøreplan på www.mhvj.dk Kom og oplev en længst svunden tid på MHVJ!
Der vil være mulighed for at købe både mad og drikkevarer i remisen i Mariager og på Handest station.       Læs mere på MHVJs hjemmeside.

Marts 2010
MY VETERANTOG ER JYSK VETERANTOGS NYE NAVN
Efter 10 år med base i Padborg rykkede Jysk Veterantog midt i marts 2010 teltpælene op og flyttede til Hundested. Samtidig skifter Jysk Veterantog navn til MY Veterantog. Årsagen til flytningen er, at DSB opsagde Jysk Veterantogs mangeårige lejemål i godsterminalen i Padborg. Heldigvis udviste Lokalbanen stor vejvilje og gjorde det muligt, at DJK's MY-lokomotiv og foreningens røde Intercityvogne fremover kan køre med udgangspunkt i Hundested. MY Veterantog glæder sig til fremover at kunne byde mange gæster velkommen i toget både på Lokalbanen og på Banedanmarks lange skinner.

Marts 2010
SKÆLSKØRBANEN FUSIONERER MED VESTSJÆLLANDS VETERANTOG
Årtiers veteranbanehistorie fik en trist afslutning, da Skov- og Naturstyrelsen besluttede at omdanne de gamle jernbanestrækninger Slagelse-Næstved og Dalmose-Skælskør til naturstier. Dermed blev foreningen Skælskørbanen, der i over 30 år har kørt på strækningen mellem Skælskør og Dalmose, hjemløs. Heldigvis viste det sig muligt for Skælskørbanen at fusionere med DJK-baneforeningen Vestsjællands Veterantog. Det meste af Skælskørbanens historiske materiel vil således fremover indgå i Vestsjællands Veterantog. Med fusionen bliver alle veterantogsaktiviteter på Vestsjælland samlet i én organisation, der fremover med udgangspunkt i Høng vil tilbyde kørsel med flere former for veterantog.

4. oktober 2009
LIMFJORDSBANEN INDVIER GENOPBYGGET REMISE
Limfjordsbanens remise i Aalborg, der i 2005 blev voldsomt beskadiget i en januarstorm, blev 4. oktober 2009 indviet efter genopbygningen. Genopbygningen har været mulig takket være meget stor lokal velvilje, men også takket være udgivelsen af Dansk Jernbane-Klubs støttebog "På togtur i Nordjylland". Bogen har givet 100.000 kr. i overskud, og beløbet har gjort det muligt at rekonstruere remisens porte. Den symbolske overrækkelse af overskuddet fra støttebogen fandt sted ved indvielsesarrangementet, hvor mange gæster fra nær og fjern var med til at fejre, at Limfjordsbanen nu på ny kan opbevare sit materiel under tag.
Læs mere om remisen og Limfjordsbanen her.5. september 2009
Dansk Jernbane-Klub udgiver bog om Gribskovbanen
Ole-Chr. Munk Plum og Lars Viinholt Nielsens nye storværk om Gribskovbanen er nu udgivet af Dansk Jernbane-Klub. Med 384 rigt illustrerede sider er det den hidtil største bog, som Dansk Jernbane-Klub har udgivet.       Læs mere i afsnittet Nye bøger.
8. juli 2009
Dansk Jernbane-Klub udgiver bog om Mariager-Fårup-Viborg Jernbane
Bogen "Med Mariane fra fjord til hede" er skrevet af Anders Riis og handler om
Mariager-Fårup-Viborg Jernbane. Bogen er klar til levering fra 8. juli og præsenteres ved et arrangement i Mariager 19. juli.       Læs mere i afsnittet Nye bøger.
16. februar 2009
DJK udgiver bog om Aalborg-Hvalpsund Jernbane
40 år efter nedlæggelsen af Aalborg-Hvalpsund Jernbane bliver banens historie nu beskrevet i en flot bog, der er nummer 58 i DJK's bogserie om danske jernbanestrækninger.     Læs mere i afsnittet Nye bøger.
5. december 2008
REJSEGILDE PÅ MUSEUMSBANENS NYE VOGNHAL
Museumsbanen Maribo-Bandholms vognhalsprojekt er nu nået så langt, at der er holdt rejsegilde. Når den tresporede hal står færdig, vil det være muligt for Museumsbanen at have alt historisk materiel under tag. I den kommende tid vil der blive lagt tag, og hallens sider vil blive delvis beklædt. Den endelige færdiggørelse afventer, at der findes flere sponsorer.   Se mere på Museumsbanens egen side om vognhalsprojektet.
21. juni 2008
Vestsjællands Veterantog indvier Høng-Gørlev som veteranbane
Nu kører der igen veterantog mellem Høng og Gørlev. Banestrækningen er overtaget af Kalundborg Kommune, der har stillet den til rådighed for Vestsjællands Veterantog. Efter et ihærdigt arbejde med at rydde strækningen for træer og buske og forskellige istandsættelsesarbejder på sporet kunne Vestsjællands Veterantog den 21. juni køre indvielsestog. Der vil blive kørt veterantog på strækningen i den kommende sommersæson. Se mere her.
11. april 2008
Dansk Jernbane-Klub udgiver bogen: AF BANEN
Om DSB's centralværksted på Otto Busses Vej     Læs mere i afsnittet Nye bøger.
Marts 2008
Dansk Jernbane-Klub køber areal i Marslev
Dansk Jernbane-Klub har i marts 2008 købt et stort areal på Marslev station mellem Odense og Nyborg. Arealet omfatter både det område, som foreningen hidtil har lejet, hvor den eksisterende vognhal er placeret, og et større areal øst herfor. Arealkøbet giver foreningen mulighed for at opføre yderligere en vognhal i Marslev. Den nye vognhal vil komme til at ligge i forlængelse af den eksisterende, der vil blive forsynet med porte i bagenden, når den nye hal bliver bygget. Detailprojekteringen af den nye vognhal er endnu ikke afsluttet, men de foreløbige planer peger på en sporlængde på 460 meter, hvilket er lidt mere end den eksisterende hal.
Februar 2008
Dansk Jernbane-Klub udlåner godsvogne til Veteranbanen Bryrup-Vrads
Veteranbanen Bryrup-Vrads har lånt godsvognene HV F 140 og DSB IGK 20262 fra Dansk Jernbane-Klub. Dansk Jernbane-Klub, der fortsat ejer vognene, er glade for, at de to vogne nu ser ud til at komme ud af køre hos Veteranbanen Bryrup-Vrads. De to vogne har i en årrække henstået på Hvalsø station og er i februar 2008 afhentet af Veteranbanen Bryrup-Vrads.
Maj 2007
Jysk Veterantog er det nye navn for GM-Gruppen
DJK-baneforeningen GM-Gruppen har skiftet navn til Jysk Veterantog. Det nye navn er mere mundret, men konceptet er stadig det samme: Med base i Padborg kan Jysk Veterantog køre veterantog over hele landet med diesellokomotivet MY 1126 og en stamme røde Intercityvogne. MY 1126 er forsynet med sikkerhedssystemet ATC, og Jysk Veterantog har derfor mulighed for at køre med 120 km/t på alle danske hovedstrækninger. Se mere om Jysk Veterantog her.
17. og 18. maj 2007
Privatbanedage på MHVJ: "Mellem Matador og Krøniken". Læs mere
21. og 22. april 2007
DJKs boghandel Jernbanebøger deltager med en stand på "Bogdage i Århus"
i Musikhuset i Århus, weekenden lørdag d. 21. og søndag d. 22. april.
Begge dage 10 - 17.
Februar 2007
DJK bevarer to personvogne
DJK har fra Vestsjællands Lokalbaner købt personvognene Bf 288 og Bns 270. Med anskaffelsen af Bf-vognen lukkes et hul i foreningens materielsamling, og med Bns 270 har DJK valgt at bevare et eksempel på den sidste generation af "privatbane-hjemmebyg". Der er ikke taget stilling til, hvor vognene skal stationeres.
27. januar 2007
Dansk Jernbane-Klub bevarer 2. generations S-tog
Den 3. februar 2007 er 2. generations S-togene i drift for allersidste gang.
I denne forbindelse vil adm. dir. Benny Würtz overdrage et firevognstog til Dansk Jernbane-Klub. Toget består af vognene MM 7795, FU 8035, MU 8535 og FS 7295. Foreningen vil gerne udtrykke en stor tak til DSB S-tog for den velvilje, som vores ønske om at bevare et 2. generations S-tog er blevet mødt med.
Se mere i pressemeddelelsen.
August 2006
Dansk Jernbane-Klub sælger rangertraktor
Dansk Jernbane-Klub har solgt en tyskbygget rangertraktor af typen Køf til firmaet Contec Enterprise. Rangertraktoren har i en årrække henstået i Gedser, og efter foreningens anskaffelse af en danskbygget Køf-rangertraktor har valgt at afhænde den tyskbyggede, der næsten ikke har været anvendt til daglig drift i Danmark.
August 2006
Dansk Jernbane-Klub køber rangertraktor fra Skælskørbanen
Dansk Jernbane-Klub har købt rangertraktoren KFA 1 fra Foreningen Skælskørbanen. Rangertaktoren er bygget af Triangel i 1932. Rangertraktoren er placeret i Marslev, og der er ingen aktuelle planer om at sætte den i driftsklar stand.
se foto

10. juni 2006
Vestsjællands Veterantog har i foråret 2006 afsluttet revision af damplokomotivet K 564. Under revisionen har K 564 været fuldstændig adskilt og en mængde arbejde er udført. Med K 564 er et af DJKs større DSB-damplokomotiver blevet køreklart takket være et flot arbejde fra Vestsjællands Veterantogs dampfolk i Høng.
Der køres åben præsentationstur lørdag d. 10. juni 2006
DSB K 564
se foto
Høng - Tølløse - Høng. Køreplan     Læs om VSVT og revisionen af K 564.
25. maj 2006
Mariager-Handest Veteranjernbanes "flagskib", damplokomotivet HV 3, er sat i drift efter en gennemgribende istandsættelse. Mariagerbanens dampfolk har brugt 13.000 arbejdstimer fordelt over 16 år for at gøre HV 3 køreklar.
Der er gjort en stor indsats for at kæle for detaljerne og bruge
HV 3 i Handest
se foto
gamle arbejdsmetoder og teknikker, for eksempel ved at nitte i stedet for at svejse. HV 3 er bygget i 1928 af Henschel i Tyskland til Horsens Vestbaner som et af de yngste og kraftigste damplokomotiver ved de danske privatbaner. HV 3 kan opleves i Mariager-Handest Veteranjernbanes tog i forhåbentlig mange år fremover.     Læs om MHVJ
Maj - juni 2006
DJK-baner sætter to damplokomotiver i drift efter store revisioner:
Mariager-Handest Veteranjernbanes damplokomotiv HV 3 kører premiere tur 25. maj. Vestsjællands Veterantog præsenterer DSB damplokomotivet K 564 lørdag 10. juni.
23. april 2006
DJKs baneforening D-maskinegruppen, har skiftet navn til Vestsjællands Veterantog. I det officielle navn indgår D-maskinegruppen stadigt, men ved omtale i aviser og andre medier hedder vi fremover Vestsjællands Veterantog.   Læs mere
April 2006
DJK anskaffer to historiske godsvogne
DJK har fra Lokomotivklubben KLK overtaget godsvognene OHJ Glm 354 og en TGT-vogn. Godsvognen OHJ Glm 354 er anskaffet som erstatning for en tilsvarende vogn i meget dårlig stand. Begge godsvogne er i påsken ankommet til Marslev.
April 2006
Jernbanebøger deltager i "Litteratur i Musikhuset i Århus"       Læs mere
Den 22. og 23. april 2006 er der bogmesse i Musikhuset i Århus.
Jernbanebøger vil sammen med forlaget Nautilus kunne findes på stand A40.

7. april 2006
DJK køber rangertraktor 251 fra Railion Danmark
Dansk Jernbane-Klub har købt rangertraktor 251 fra Railion Danmark. Denne rangertraktor blev bygget af Frichs i Århus i 1966 til DSB som den første danskbyggede Køftraktor. I 2001 overgik køf 251 til Railion, der til sidst anvendte rangertraktoren i Padborg. Rangertraktor 251 er i rigtig god stand og vil blive sat i drift hos GM-gruppen. Dansk Jernbane-Klub retter en tak til Railion Danmark, fordi det viste sig muligt at bevare denne rangertraktor for eftertiden.
Februar 2006
DJK udgiver ny bog: "Et liv på maskinen" af Peer Pedersen.
Bogen om Lokomotivfabrikken Frichs genoptrykkes i et nyt, uændret oplag.
Læs mere i afsnittet Nye bøger.
18. december 2005
Dansk Jernbane-Klub og Djurslands Jernbanemuseum
Djurslands Jernbanemuseum har på en generalforsamling den 18. december 2005 truffet endelig beslutning om sammenlægning med Dansk Jernbane-Klub. Der afholdes stiftende årsmøde i den nye DJK-afdeling i Ryomgård den 19. januar 2006.
Sammenlægningen betyder, at Djurslands Jernbanemuseum drives videre som en afdeling af Dansk Jernbane-Klub.
December 2005
Dansk Jernbane-Klub anskaffer rangertraktor
Dansk Jernbane-Klub har i slutningen af 2005 anskaffet en rangertraktor af fabrikat Nagbøl fra en privatperson. Rangertraktoren er bygget i 1961 og har været anvendt af De Danske Sukkerfabrikker. Rangertraktoren tilgår Mariager-Handest Veteranjernbane.
Se foto

12. november 2005
DJK erhverver damplokomotivet VLTJ nr. 6             Læs mere
Dansk Jernbane-Klub har ved stor velvillighed fra Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbanes side overtaget damplokomotivet VLTJ nr. 6.

25. september 2005
Dansk Jernbane-Klub anskaffer tre skærvevogne
Dansk Jernbane-Klub har fra Banedanmark købt skærvevognene Fccs 621, 628 og 705.
Vognene vil tilgå Mariager-Handest Veteranjernbane.
23. september 2005
Dansk Jernbane-Klub anskaffer smalsporet motorlokomotiv
Fra en privatperson har Dansk Jernbane-Klub erhvervet Vandbygningsvæsenets motorlokomotiv nr. 3, der er bygget af Pedershaab Maskinfabrik i 1947 med byggenummer 429. Lokomotivet vil tilgå Blovstrødbanen i nær fremtid.
23. september 2005
Dansk Jernbane-Klub anskaffer motortrolje
Fra Nordjyske Jernbaner har Dansk Jernbane-Klub modtaget en motortrolje som gave. Der er tale om en motortrolje, som Skagensbanen byggede på eget værksted i 1963-64 på undervognen fra godsvognen I 110. Motortroljen vil tilgå Mariager-Handest Veteranjernbane. Dansk Jernbane-Klub er meget taknemlig for den velvillighed, Nordjyske Jernbaner har udvist i forbindelse med foreningens ønske om at bevare denne motortrolje.
13. august 2005
Dansk Jernbane-Klub udgiver bogen: Lokomotivfabrikken Frichs.
Læs mere i afsnittet Nye bøger.
Juni 2005
Dansk Jernbane-Klub køber diesellokomotivet OHJ 24
Dansk Jernbane-Klub har købt diesellokomotivet OHJ 24 fra Vestsjællands Lokalbaner.
Der er tale om et 750 hk Frichslokomotiv af typen "Marcipanbrød".
Lokomotivet tilgår D-maskinegruppen.
Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub den 4. juni 2005 kl. 11,00. Generalforsamlingen vil finde sted i Vesterbro Kulturhus (og ikke som først annonceret i Valby Medborgerhus). På generalforsamlingen skal en række vedtægtsændringer bekræftes, så det bliver muligt at optage Djurslands Jernbanemuseum som en del af Dansk Jernbane-Klub. Læs mere.
Ny næstformand i DJK.
Keld Haandbæk er den 10. april 2005 valgt som næstformand i DJK. I forbindelse med generalforsamlingen skete der flere ændringer i hovedbestyrelsens sammensætning. En aktuel oversigt over hovedbestyrelsens sammensætning kan ses på adressesiden.
Dansk Jernbane-Klub har i marts 2005 erhvervet to "nye" vogne.
Den ene er Carlsbergvognen Hos-v 277, der er bygget i 1968 hos Scandia i Randers.
Den anden vogn er vognkassen fra kupévognen DSB-S Ab 62, der siden foråret 1938 har fungeret som weekendhytte ved Mariager Fjord. Læs mere.
Jernbanen nr. 1 bliver desværre forsinket ca. 2 uger
på grund af problemer med udbygning af vores IT-system.
Bladet forventes at være hos læserne i uge 11.       Læs mere.
Brand i Nykøbing Sj.
Søndag den 6. februar udbrød der tidligt om morgenen brand Vestsjællands Lokalbaners remise i Nykøbing Sj. på grund af kortslutning i en eltavle.
Branden var slukket omkring kl. 13, men der er sket store skader på hele remiseanlægget, der måske ikke vil blive genopbygget.
I remisen henstod Frichs-lokomotivet OHJ 24 fra 1952, skinnebussen HTJ S 50 fra 1954, der begge tilhører Vestsjællands Lokalbaner, samt damplokomotiverne HTJ G 625 fra 1898, tilhørende DJK, og ØSJS nr. 7 fra 1911, tilhørende NSJK.
Skaderne på OHJ 24 er ret omfattende.
På damplokomotivet G 625 har der været ild i taget, og noget maling er brændt væk.
Heldigvis stod skinnebussen HTJ S 50, der i øvrigt fik mindre skader, da stormen hærgede remisen i Tølløse den 8. januar, og ØSJS nr. 7 længst væk fra brandens arnested. Der er ikke sket skader på disse to enheder.       Foto fra 6. februar 2005.
16. januar 2005         DJK UDGIVER BOGEN "PÅ TOGTUR I NORDJYLLAND"
OVERSKUDDET FRA SALGET GÅR TIL GENHUSNING AF LIMFJORDSBANENS MATERIEL EFTER STORMKATASTROFEN DEN 8. JANUAR 2005.
Dansk Jernbane-Klub/Jernbanebøger udgiver omkring den 1. marts 2005 bogen "På togtur i Nordjylland". Bogen, der bliver på 88 sider i farvetrykt A4 med stift omslag, vil indeholde en perlerække af Asger Berghs bedste jernbanebilleder fra Vendsyssel og Himmerland. Billederne stammer fra perioden ca. 1966-76, altså efter at dampdriften i reelt var ophørt, men før Jens Nielsens halvfjerdserdesign slog igennem.
Dansk Jernbane-Klub arvede Asger Berghs enestående fotosamling ved Asgers alt for tidlige død for to år siden, og i bogen "På togtur i Nordjylland" offentliggøres for første gang en større del af denne fotosamling. Bogen er blevet til på rekordtid gennem et koncentreret samarbejde mellem Jernbanebøger, DJKs fotoarkiv, DJKs grafiske arbejdsgruppe og et par af foreningens trænede skribenter.
Bogens udsalgspris bliver 268,- kr. ved bestilling hos Jernbanebøger. Overskuddet fra salget af "På togtur i Nordjylland" tilgår ubeskåret Limfjordsbanen med henblik på genhusning af banens materiel efter stormkatastrofen den 8. januar 2005.                     Læs mere under Ny bøger
Bogen vil kunne bestilles fra Jernbanebøgers hjemmeside fra ca. den 20. januar 2005.

Orkanen den 8. januar 2005
Orkanen, der ramte Danmark den 8. januar 2005, har også haft følger for Dansk Jernbane-Klub.
Vognhallen i Marslev fik ubetydelige skader, idet hængslerne til en port løsnede sig. Skaden er nu udbedret.
Meget alvorligere konsekvenser fik orkanen for Limfjordsbanen i Aalborg, hvor remiseanlægget led betydelig skade.       Foto fra 9. januar.   Oprydning i gang.
Nye udgivelsesterminer for Jernbanen i 2005
I 2005 vil udsendelsen af foreningsnyheder igen foregå selvstændigt, ligesom det var tilfældet i årene 1997-2002. I 2005 forventes derfor udsendt 6 ordinære numre af Jernbanen (ultimo februar, april, juni, august, oktober og december) og 4 numre af et nyudviklet foreningsorienteret blad, der også vil udkomme under titlen Jernbanen med numrene 1A-4A i månederne marts, maj, september og november.
Det samlede antal udsendelser til Dansk Jernbane-Klubs medlemmer vil derved blive øget fra de nuværende otte til ti i 2005.             Læs mere om Jernbanen
1.november 2004
Dansk Jernbane-Klub udgiver bog nr 56: Østbanen 1879-2004.
Læs mere i afsnittet Ny bøger.
1.november 2004
Dansk Jernbane-Klub udgiver bog nr 55: Køge-Ringsted Jernbane.
Læs mere i afsnittet Ny bøger.
30. oktober 2004
Personvognen CR 3622 er overført fra Mariager-Handest Veteranjernbane til
D-maskinegruppen. Transporten fandt sted den 30. oktober 2004.
Hos D-maskinegruppen vil CR 3622, der er i god stand, blive revideret af arbejdsholdet i Høng med henblik på anvendelse i D-maskinegruppens veterantog.
1. oktober 2004
Ny formand i DJK. Thomas Nørgaard Olesen afløser Lars Henning Jensen.
Thomas Nørgaard Olesen har gennem en længere årrække været sekretær og siden april næstformand. Lars henning Jensen er frem over næstformand i DJK.     Adresser.
16 og 18. april 2004
DJK indver den nybyggede vognhal i Marslev.
Læs mere.