Dansk Jernbane-Klub Rejser:

Fotos fra turen
Forårsrejse til øbanerne på de Østfrisiske Øer   22. april - 24. april 2005

DJK Rejser har hermed fornøjelsen af at tilbyde en tredages forårstur til øbanerne på de Østfrisiske Øer i Store Bededagsferien 2005.

I den del af Vadehavet, der strækker sig langs den nordtyske kyst fra Elbens munding til den hollandske grænse, ligger de Østfrisiske Øer som perler på en snor. Øerne har en barsk, flot og storslået natur meget lig vore egne Vadehavsøer. På tre af de Østfrisiske Øer findes der smalsporede baner med daglig trafik. De frisiske øbaner er spændende eksempler på, at små smalsporsbaner ikke bare er noget, der hører fortiden til. På de Østfrisiske Øer er de en vigtig del af dagligdagen, og banerne har moderne materiel og infrastruktur.

Prisen for rejsen vil blive 2475 kr. pr. person,
hvilket inkluderer:

Bustur fra Odense eller Kolding
Overnatning i dobbeltværelse
Aftensmad fredag og lørdag
Morgenmad lørdag og søndag
Sejltur til Borkum og Langeoog eller Wangerooge
Kørsel med særtog på Borkum
Kørsel med plantog på Langeoog eller Wangerooge

Tillæg for enkeltværelse er 500 kr.

Tilmelding sker ved at indbetale et forskud på 500 kr. pr. person eller det fulde beløb senest den 20. januar 2005 på girokonto 6001 3888, DJK Rejser, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V. Husk tydeligt navn og adresse. Angiv også tydeligt, hvis der ønskes enkeltværelse.

DJK Rejser forbeholder sig ret til at ændre i ovennævnte program og evt. helt aflyse turen. Tilmelding betragtes som bindende. Overhold venligst tilmeldingsfristen af hensyn til turens tilrettelæggelse. Alle spørgsmål vedr. rejsen rettes til DJK Rejser, se adresse på bladets næstsidste side.

                                  På forårsrejsen vil vi besøge to af de tre baner.
Det foreløbige program er som følger:

Fredag den 22. april 2005: Vi kører med bus fra Odense station klokken 8,15. Forbindelse med Intercitytog med afgang fra København H kl. 6,30 afventes. Turdeltagere opsamles ved Kolding station kl. 9,15. Vi kører herefter sydpå. Der arbejdes på at arrangere besøg på et sted med jernbanemæssig interesse nær Hamburg, eksempelvis den gigantiske rangerbanegård Hamburg Maschen. Herefter køres til Emden, hvor vi indkvarteres på et hotel nær bymidten og får aftensmad.

Lørdag den 23. april 2005: Efter morgenmaden besøger vi øen Borkum. Banen på denne ø har 900 mm sporvidde og dobbeltspor. Der køres med dampsærtog, men der bliver også lejlighed til at se på den normale drift og banens øvrige materiel - herunder et diesellokomotiv, der har kørt på Faxe Jernbane. Vi bruger hele dagen på Borkum, og der bliver således tid nok til også at kigge på selve øen og dens flotte natur. Sidst på eftermiddagen sejler vi tilbage til Emden og får aftensmad.

Søndag den 24. april 2005: Efter morgenmaden besøger vi enten banen på øen Langeoog eller banen på øen Wangerooge. Begge baner er metersporede og har blandet gods- og persontrafik. Først på eftermiddagen kører vi hjemad. Undervejs holdes pause ved den berømte bro over Kielerkanalen ved Rendsborg (Rendsburger Hochbrücke). Forventet ankomst til Kolding ca. 21,15 og Odense ca. 22,00.


I Jernbanen nr. 2/2001 var der en detaljeret beskrivelse af øbanerne på Borkum, Langeroog og Wangerooge. En kort artikel om banen på sidstnævnte ø kan ses i Jernbanen nr. 2/2004.

DJK Rejser