Dansk Jernbane-Klub Udflugt:
Se fotos fra turen

     

Afskedstur med
2. generations S-tog


Søndag den 5. marts 2006Efter næsten fire årtiers tro tjeneste er tiden for DSBs røde 2. generations S-tog ved at rinde ud. Engang i 2006 er det slut med at se de engang så centrale elementer i planmæssig drift på det københavnske Stogsnet.

Derfor arrangerer DJK udflugt en afskedstur søndag den 5. marts. Ud over at køre med et 2. generations S-tog skal vi også besøge Servicecenter Køge Bugt, som er med til at aflaste S-togsværkstedet i Høje Taastrup.

 

Vi mødes søndag den 5. marts 2006 klokken 9.25 på spor 9/10
på København H i Tietgensgadeenden.

Herefter køres med et 2. generations S-tog af typen MM FU MU FS først til Østerport. Her vender toget og kører til Køge. Efter et ophold i Køge af godt en halv times varighed kører vi til Hundige, hvor vi får en lille rundvisning i Servicecenter Køge Bugt. Derefter fortsætter vi til Hillerød, hvor der igen vil være en mindre pause, inden toget returnerer tilbage til København H. Udflugten slutter cirka klokken 17.00. (turen blev forlænget til værkstederne i Høje Taastrup)

Undervejs vil der være mulighed for at tage billeder af toget ved forskellige stationer.

Prisen for denne udflugt, som sandsynligvis er sidste chance for at køre med denne type driftmateriel er kr. 125,00 pr person.

Tilmelding sker senest den 1. februar 2006 ved at indbetale ovenstående beløb på giro 8 11 10 06, DJK udflugt, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V. Husk at anføre tydeligt navn og telefonnummer ved indbetalingen. Kvittering (eller netbankudskrift) medbringes på udflugten.