Dansk Jernbane-Klub Rejser:

Tur til Thüringen i eftersommeren 2006.

DJK rejser tilbyder igen en rejse i september måned. Denne gang går turen til Thüringen i det sydøstlige Tyskland. Turen finder sted i dagene
7. til 10. september 2006.
Turen er en bustur, og alle overnatninger sker på det samme hotel i byen Bad Blankenburg.
Torsdag den 7. september 2006:
Turen starter fra Høje Taastrup station kl 6:30. Der køres med bus mod Thüringen via Gedser - Rostock. På udturen vil vi forsøge at lave et ophold i Stassfurt, hvor det er planen at kigge på alle de damplokomotiver, som står i remisen. Vi er i Bad Blankenburg inden aftensmaden. Her bliver vi indkvarteret på et mindre familiehotel.
Fredag den 8. september 2006:
Formiddagen og lidt af eftermiddagen bruges på Oberweissbacher Bergbahn. Her køres der bla. med en lille elektrisk motorvogn. Denne er bygget i DDR-tiden, med en vognkasse, som har fælles træk med de gamle S-tog i Berlin. Fra sidst på eftermiddagen, vil der være mulighed for på egen hånd at kigge på Bad Blankenburg.
Lørdag den 9. september 2006:
Denne dag er sat af til at kigge på Museumsbanen på strækningen Ilmenau-Schleusingen. Her er det planen, at vi skal ud at køre med damptog med damplokomotiv type 94 med et par "Donnerbüchsen" og en pakvogn. Får vi tid, vil vi besøge en af de små sporvejsbyer i området. Vi er tilbage i Bad Blankenburg til aftensmaden.
Søndag den 10. september 2006:
Efter morgenmaden forlader vi Bad Blankenburg med kurs mod Berlin. Ved middagstid er vi i Berlin, hvor vi besøger det store teknisk museum. Vi forlader Berlin midt på eftermiddagen for at tage hjem via Rostock - Gedser, og forventer at være tilbage på Høje Taastrup station ca. kl 23:00.


 

Prisen for rejsen vil blive 3250,- kr. pr. person,
hvilket inkluderer:
• Bustur fra Høje Taastrup til/fra Thüringen
• Overnatning i dobbeltværelse
• Aftensmad torsdag, fredag og lørdag
• Morgenmad fredag, lørdag og søndag
• Kørsel med særtog på museumsbanen
• Besøg på Teknisk museum

Tillæg for enkeltværelse er 600,- kr.

Derudover kan tilbydes en sygedomsafbestillingsforsikring på hotel og busturen for 75 kr.. De fleste vil have en sådan forsikring i deres familie/indbos forsikring.

Tilmelding sker ved at indbetale et forskud på 500 kr. pr. person eller det fulde beløb senest den 1. juli 2006 på girokonto 6001 3888, DJK Rejser, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V. Husk tydeligt navn og adresse. Angiv også tydeligt, hvis der ønskes enkeltværelse.

DJK Rejser forbeholder sig ret til at ændre i ovennævnte program og evt. helt aflyse turen. Tilmelding betragtes som bindende. Overhold venligst tilmeldingsfristen af hensyn til turens tilrettelæggelse. Alle spørgsmål vedr. rejsen rettes til DJK Rejser, se adresse på bladets næstsidste side.

DJK Rejser
v/ Keld Haandbæk
Kalvebod Brygge 40
1560 København V
Tlf.: 33 33 86 97.


Ændret program:
Det var planlagt, at vi på Dansk Jernbane-Klubs rejse i dagene den 7-10 september skulle besøge Rennsteigbahn, og herunder køre med et damplokomotiv type 94.

Jembaneklubben. der ejer det aktuelle lokomotiv, har desværre meddelt, at lokomotivet type 94 har fået maskinskade.

Det er derfor blevet nødvendigt at ændre i rejsens program hvad angår fredag den 8. september.

Fredag den 8. september vil vi i stedet for at køre med damplokomotiv type 94 på Rennsteigbahn besøge smalsporsbanerne i Harzen. Vi vil køre fra hotellet klokken ca. 7,45 mod Nordhausen med bussen. På strækningen Nordhausen-Sorge vil vi fotografere damptog på udvalgte fotosteder. Herefter bliver der en køretur med dampdrevet smalsporstog Stiege-Hasselfelde-StiegeQuedlinburg. Vi kommer således ud at køre A den nyanlagte smalsporsbane Gernrode- Quedlinburg, der blev indviet i foråret.
I Quedlinburg bliver vi hentet af bussen og tager et enkelt billede af toget på hjemvejen, for vi kører tilbage til hotellet i Bad Blankenburg.

PS: På grund af det ændrede program vil der blive en prisnedsaettelse for rejsen på ca. 600,- kr. Nærmere information herom vil blive givet senere.

Bortset fra programmet den 8. september gennemføres rejsen uforandret. Mødetidspunkter osv. ændres således ikke.